Proiecte HCL - Transparenta decizionala

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: secretar_partestiidejos@sv.e-adm.ro sau pirtestii@yahoo.com, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

.................................................................................................................

 

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea emiterii in regim de urgenta a autorizatiilor de construire, precum si a cuantumului taxei de urgenta.

- anunt

- referat aprobare

- regulament

- proiect hcl

- raport compartiment

 

Proiect de hotarare nr. 7102 din 23.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea emiterii in regim de urgenta a autorizatiilor de construire precum si a cuantumului taxei de urgenta.

- referat de aprobare

- proiect hcl regulament organizare emitere R.U.

- regulament

- raport compartiment

- anunt

 

Proiect de hotarare nr. 6785 din 09.10.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, pentru anul 2024 si instituirea unor facilitati fiscale

- anunt ;

- referat de aprobare ;

- proiect hcl ;

- raport taxe si impozite ptr anul 2024 ;

- tabloul cu valorile impozabile pentru anul 2024 ;

 

Proiect de hotarare nr. 6662 din 3.10.2023 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

- referat aprobare pentru raport

- proiect hcl regulament

- raport

- anunt privind deschiderea consultarii juridice

- regulament local

 

https://ajacsuceava.ro/anunt-public-02-10-2023/

 

Proiect HCL privind aprobarea PUD - obtinere autorizatie de construire pentru hala colectare plante medicinalesi aromatice din flora spontana si de cultura din zona montana.

- proiect hcl

- raport de specialitate pentru aprobare PUD

- referat aprobare Primar

- aviz PUD

- PUD documentatie obtinere plan urbanistic de detaliu

- anunt dezbatere publica PUD

- raportul informarii si consultarii publicului

- referat de specialitate privind necesitatea aprobarii PUD